آشنایی با بیمه مسافرتی

بیمه درمان مسافرتی ابزار مناسبی برای حمایت از بیمه‌‌شدگان در برابر حوادث احتمالی سفر است. این بیمه‌نامه برای دریافت ویزا از بعضی سفارت‌خانه‌ها (کشور‌های حوزه شنگن) الزامی است و برای سایر سفارت‌خانه‌ها نیز توصیه می‌شود. به دلیل اختلاف واحد پولی کشور‌ها هزینه‌های درمان برای هموطنان عزیز در اکثر کشور‌های خارجی بسیار گران است.

شرکت بیمه دی به منظور آرامش‌خاطر هموطنانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، با استفاده از شبکه بین‌المللی امدادرسانSoS ، بیمه‌نامه مسافرین خارج از کشور (بیمه درمان مسافرتی) را با پوشش‌های مناسب ارائه می‌کند.

این بیمه‌نامه موجب آسودگی خاطر بیمه‌شدگان درمان مسافرتی می‌شود و در ارتباط با حوادثی که ممکن است در طول سفر پیش آید اطمینان خاطر آنها را فراهم می‌کند.

مزایای بیمه مسافرتی

پرداخت هزینه های پزشکی در خارج از کشور

پوشش بار مسافر

کمک رسانی درصورت سرقت یا مفقود شدن مدارک

پوشش ها و تعهدات