فرم نظرسنجی دوره آموزشی" آشنایی با مالیات، قوانین و مقررات مالیاتی و ساختار نظام مالیاتی ایران"

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.