خرید آنلاین انواع بیمه نامه

 در صورت ثبت سفارش خرید تا ساعت ۱۸ در روزهای عادی، بیمه نامه شما در همان روز و در صورت سفارش بعد از ساعت کاری یا روزهای تعطیل بیمه نامه در روز کاری بعد صادر میگردد.

بیمه نامه کرونا و شخص واحد به صورت آنلاین و به محض پرداخت حق بیمه برای شما صادر می گردد.