فرم نظرسنجی رویداد آموزشی مدیریت ریسک ۳

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.