فرم نظرسنجی رویداد آموزشی رهبری ۳

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.