فرم نظرسنجی رویداد آموزشی رهبری ۱

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.