آشنایی با بیمه مستمری پیشامد

بیمه مستمری پیشامد یکی از منحصربه‌فردترین بیمه‌های عمر در ایران بوده که با پرداخت حق بیمه‌ای اندک می‌توان آن را خریداری کرد تا در صورت فوت بیمه‌شده، بتوان مستمری دریافت کرد.

پوشش اصلی این بیمه‌نامه «فوت به علت حادثه» است که در آن بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورتی که بیمه‌شده به علت حادثه فوت کند، سرمایه مشخص شده در بیمه‌نامه را به صورت مستمری در طی مدت معین به استفاده‌کنندگان بیمه‌نامه پرداخت کند.

مزایای بیمه مستمری پیشامد

پرداخت سرمایه به صورت مستمری

حمایت از بیمه‌شده در صورت صدمات و آسیب‌های بدنی

حمایت از اعضای خانواده و یا سایر بستگان در صورت فوت نابه‌هنگام سرپرست و نان‌آور خانواده به علت حادثه

حق‌بیمه اندک و متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف جامعه

مناسب برای همه افراد با هر طبقه و جایگاه شغلی

بیمه‌نامه مستمری پیشامد علاوه بر پوشش اصلی فوت به علت حادثه بیمه‌شده، پوشش‌های حادثی دیگری را نیز دارد که در صورت درخواست بیمه‌گذار و تایید بیمه‌گر قابل ارائه است.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع حادثه، دچار نقص عضو دائم شود، بیمه‌گر حسب میزان نقص عضو و با توجه به شرایط ذکر شده در بیمه‌نامه، درصدی از «سرمایه نقص عضو ناشی از حادثه» را پرداخت خواهد کرد. حداکثر سرمایه قابل درخواست در این پوشش معادل ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثه است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

در صورتی که بیمه‌شده به علت وقوع حادثه، دچار آسیب و صدمه بدنی شده و به بیمارستان مراجعه کند، بیمه‌گر هزینه‌های بیمارستانی او را پرداخت خواهد کرد. تعهد بیمه‌گر در جبران هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شده، معادل ۱۰درصد سرمایه فوت حادثی و حداکثر تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

شرایط بیمه مستمری پیشامد

The Courses