ارسال مستندات هزینه‌های سفر زیارتی

از همکاران گرامی که قبلا ثبت نام قطعی سفر زیارتی را انجام داده اند خواهشمند است از طریق فرم زیر مبلغ کل هزینه و مستندات آن را جهت دریافت کمک هزینه سفر ارسال نمایند.

فرصت ارسال مدارک به پایان رسید