آشنایی با بیمه زندگی بهادار

بیمه زندگی بهادار

اگر به دنبال محصول بیمه‌ای هستید که هم زندگی و هم سرمایه‌تان را بیمه کند، دیدن این ویدئو را به شما پیشنهاد می‌کنیم. با این محصولمی‌توانید برای سرمایه‌گذاری‌هایی اقدام کنید که سود شما در آنتضمین شده است.

بیمه‌گزار می‌تواند استفاده‌کنندگان از بیمه‌نامه درصورت فوت و حیات بیمه‌شده را تعیین کند.

برای کسب اطلاع بیشتر نام و نام خانوادگی شماره همراه استان محل زندگی خود را ثبت کنید

مزایا

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش ها
  • فوت به هر علت فوت ناشی از حادثه
  •  نقص عضو دائم ناشی از حادثه
  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  • امراض خاص (۵ بیماری- ۲۱ بیماری)
  • معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار /بیمه شده
  • معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر فوت بیمه گذار
  • پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار /بیمه شده