بیمه‌نامه زندگی بهادار

فرصتی برای سرمایه گذاری

بیمه‌نامه زندگی بهادار

زندگی بهادار مزایای بیمه عمر رو با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ترکیب می کنه. اگه دنبال حمایت از عزیزان خودتون در اثر حوادث ناگوار هستین و در عین حال می‌خواین از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هم استفاده کنین ، زندگی بهادار بهترین گزینه برای شماست.

بیمه‌نامه زندگی بهادار

زندگی بهادار مزایای بیمه عمر رو با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ترکیب می کنه. اگه دنبال حمایت از عزیزان خودتون در اثر حوادث ناگوار هستین و در عین حال می‌خواین از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هم استفاده کنین ، زندگی بهادار بهترین گزینه برای شماست.

مزایا

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشش ها
  • فوت به هر علت فوت ناشی از حادثه
  •  نقص عضو دائم ناشی از حادثه
  • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  • امراض خاص (۵ بیماری- ۲۱ بیماری)
  • معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار /بیمه شده
  • معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر فوت بیمه گذار
  • پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار /بیمه شده
مزایا
پوشش ها
برای کسب اطلاع بیشتر نام و نام خانوادگی شماره همراه استان محل زندگی خود را ثبت کنید
ثبت نام