فرم نظرسنجی رویداد آموزشی آموزش فنی و معرفی محصولات بیمه های زندگی (نمایندگان کرج و اراک)

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.