رضایت سنجی کیفیت خدمات درمانی به ایثارگران

لطفا میزان رضایت خود را در مورد تجربه استفاده از خدمات درمانی در مراکز طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد با ما از طریق فرم زیر در میان بگذارید.