مهم‌ترین روندهای صنعت بیمه در حوزه فناوری

قسمت اول:

آینده، سرشار از ناشناخته‌ها و عدم قطعیت‌هایی است که می‌تواند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات را در سازمان‌های مختلف با مشکل مواجه کند. تعدد عوامل و پیچیدگی‌های روزافزون عوامل مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، فناورانه و اجتماعی-سیاسی منجر به مبهم شدن آینده و دشواری پیش‌بینی‌پذیری رویدادها و در نتیجه افزایش عدم قطعیت در مورد علل پدیده‌ها و عواقب تصمیمات شده است. امروزه بسیاری از تهدیدات و فرصت‌های آینده بر ما پوشیده است و اغلب مشخص نیست چه مهارت‌ها، منابع، نهادها و سیاست‌هایی برای رویارویی با آن‌ها نیاز داریم.

از سوی دیگر، تغییر الگوها، مسائل و نیازهای مشتریان در طول زمان سبب می‌شود تا برنامه‌ریزان به طور مداوم این سؤال را از خود بپرسند که آیا تصمیم اتخاذ شده می‌تواند نیازهای ذی‌نفعان آینده را برطرف کند؟ اگرچه پیش‌بینی آینده و شناخت تمام اثرات محیط بیرونی بر یک تصمیم امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان تا حد زیادی به شناخت آینده دست پیدا کرد. به این ترتیب فنون آینده‌پژوهی با تحلیل الگوها و روندهای گذشته، شناخت تغییرات فعلی این روندها و شناسایی گزینه‌ها و سناریوهای بدیل، به تصمیم‌گیری مناسب برای بهره‌برداری از تغییرات و جهت‌دهی به آن‌ها کمک می‌کند. هدف آینده‌پژوهی در تصمیم‌گیری آن است که با نگاه به شرایط تضمین دهد که تصمیمات و قانون‌گذاری‌های امروز احتمالات، چالش‌ها و فرصت‌های آینده را نیز در نظر گرفته است.

قسمت دوم

آینده از بر هم کنش چهار مؤلفۀ اصلی پدید می‌آید: رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام‌ها. منظور از رویدادها، همان وقایعی است که مردم را نسبت به تفکر دربارۀ آینده به تردید می‌اندازد؛ آنچه که قرار است روی دهد و در حال حاضر کاملا ناشناخته است. تصویرها به تصوراتی اشاره دارد که مردم در ذهن خود می‌پرورانند و اقدامات، تصمیم و اقدامی که بر مبنای تصاویر یا در واکنش به رویدادها انجام می‌دهند و بر آینده تأثیر می‌گذارد.

روندها از مهم‌ترین بخش‌های یک فرایند آینده‌پژوهی است. تغییرات پیوسته و منظم داده‌ها و رویدادها در بستر زمان را روند می‌گویند؛ به طوری که الگوی مشخصی بر آن‌ها غالب بوده و با آهنگ مشخصی از گذشته حرکت می‌کنند و بر اساس این تغییر و حرکت، مبنایی برای گمانه‌زنی دربارۀ رفتار آتی خود در اختیار آینده‌پژوه قرار می‌دهند

پژوهشگر بایستی تفاوت موضوعات نوظهور، روندها و مشکلات را تشخیص داده و شدت و تداوم آن‌ها را نیز درک کند. هر مسئله مدتی پیش از آن که به یک معضل پیچیده تبدیل شود، جوانه‌های خود را در رویدادهای گذشته نشان داده و بعدها به یک روند و در نهایت به یک مشکل تبدیل شده است.

 

 

  • موضوعات نوظهور: موضوعاتی به شکل داده‌ها و رویدادهای مجزا که داده‌های اندکی در مورد آن وجود دارد، تنها بر افرادی آشکار است که به اسنادی فراتر از منابع رایج دسترسی دارند، احتمال تبدیل شدن آن به روند مشخص نیست و اگر ادامه یابد اثرات زیادی خواهد داشت
  • روند: الگوهایی که از تکرار داده‌ها و رویدادهای مجزا احصا شده‌اند و با بررسی منابع موجود برای افراد آشکار می‌شوند. آن‌ها احتمال متوسطی برای تبدیل شدن به یک مشکل دارند اما تخمین عواقب آن‌‌ها در طول زمان امکان‌پذیر است
  • مشکل: فاصله وضعیت موجود از وضعیت مطلوب که متشکل از عوامل متعدد با روابط پیچیده و مکرر است. داده‌های زیادی در مورد آن‌ها وجود دارد و عواقب آن نیز مشخص است.

 

مهم‌ترین روندهای صنعت بیمه در حوزه فناوری عبارتند از:

  • افزایش تحولات در مدل کسب و کار بیمه مبتنی بر فناوری
  • افزایش نقش پلتفرم‌ها در بیمه
  • استفاده از فناوری در بهبود، ارتقا و خودکارسازی فرایندهای بیمه
  • ورود رمزارز و بلاکچین به کسب و کار بیمه
  • افزایش اهمیت داده‌ها در بیمه

 

The Courses