بیمه مستمری پیشامد چیست؟

بیمه مستمری پیشامد یکی از منحصربه‌فردترین بیمه‌های عمر در ایران بوده که با پرداخت حق بیمه‌ای اندک می‌توان آن را خریداری کرد تا در صورت فوت بیمه‌شده، بتوان مستمری دریافت کرد.