بیمه شخص ثالث چیست؟

کار را با تعریف این بیمه‌­نامه شروع می­‌کنیم. فرض کنید حادثه‌­ای اتفاق افتاده که مسبب آن یک وسیله‌ی نقلیه است و به یک شخصِ ثالث خسارت بدنی، جانی یا مالی وارد شده؛ بیمه‌ی شخص ثالثِ آن وسیله‌ی نقلیه وظیفه‌ی جبران خسارت‌­های وارد شده به شخص ثالث را بر عهده دارد. همان­طور که قبل‌­تر گفتیم این خسارت­‌ها می­‌توانند بدنی، جانی یا مالی باشند که برای هرکدام سقف مشخصی از طرف قانون­گذار در نظر گرفته شده است. لازم است بدانید که بیمه شخص ثالث از طرف مراجع قانونی یک اجبار درنظر گرفته شده و هر اتومبیلی باید تحت پوشش این بیمه باشد.

خطرات تحت پوشش بیمه شخص‌ثالث

وسیله‌ی نقلیه‌ی شما به طرق مختلف می­‌تواند باعث ایجاد سانحه شود. هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محصولات آنها از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه‌ی ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه جزءِ خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث می­‌باشد.

چه خسارت‌­هایی خارج از تعهدات بیمه شخص‌ثالث است؟
 • خسارت­‌های وارده به‌وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه.

  خسارت‌­های وارده به محمولات وسائل نقلیه‌ی مسبب حادثه.

  خسارت‌­های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

  جریمه یا جزای نقدی

  اثباتِ قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، سقط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

  خسارت­‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد مگر اینکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.