آشنایی با بیمه آتش‌سوزی
بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی (عادی) چیست؟

این نوع بیمه نامه مخصوص منازل مسکونی است و موارد قابل بیمه شدن در این نوع بیمه نامه ها ساختمان،تاسیسات ،تجهیزات ،وسایل نقلیه در پارکینگ و اثاثه است.

شرایط بیمه نامه
 • ساختمانها با سازه خشتی و گلی از تعهدات این بیمه نامه خارج است.
 • عدم پوشش بیمه ای برای منازل فاقد پروانه ساخت
 • داشتن کد پستی
مزایای بیمه آتش‌سوزی

تعهدات متناسب با درخواست بیمه گذار

پوششهای متنوع

اعمال حداکثر تخفیفات

پوشش ها و تعهدات
 • آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، ریزش کوه و بهمن
 • سیل و طغیان آب، طوفان و گردباد، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف، سنگینی برف، فروکش چاه آب و فاضلاب، تگرگ
 • سقوط هواپیما و هلیکوپتر در ۵ کیلومتری فرودگاه، سقوط هواپیما و هلیکوپتر دور از فرودگاه
 • آشوب، بلوا، اعتصاب، قیام
 • برخورد جسم خارجی، شکست شیشه، ترکیدگی ظروف تحت فشار صنعتی، سرقت، شرایط جایگزینی یا بازسازی
 • دفرمگی ظروف تحت فشار صنعتی
 • هزینه پاکسازی
 • مسئولیت مدنی مالی ناشی از آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب در قبال همسایگان
 • اسکان موقت
 • هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی در محل مورد بیمه
 • غرامت فوت ونقص عضو ناشی از آتش سوزی در محل مورد بیمه
شرایط خرید