راهنمای صدور بیمه نامه آتش‌سوزی در پنل نمایندگی وب اپلیکیشن دی دار

در قسمت مدار محصولات با انتخاب بیمه آتش‌سوزی یکی از طرح های موجود را به انتخاب بیمه‌گذار انتخاب نمایید

در قسمت مدار محصولات با انتخاب بیمه آتش‌سوزی یکی از طرح های موجود را به انتخاب بیمه‌گذار انتخاب نمایید

Arrow-down

در صفحه ی بعد می‌بایست اطلاعات هویتی بیمه‌گذار را وارد کنید.

در این قسمت در پایین صفحه کد معرف باید کد نماینده باشد و قابل تغییر نیست. نکته ی حائز اهمیت در این قسمت زمانی است که بیمه‌گذار با اکانت شخص خود اقدام به خرید بیمه‌نامه نماید. در پنل شخصی بیمه‌گذاران اطلاعات هویتی بیمه‌گذار قابل تغییر نیست اما می‌توانند کد معرف شما را انتخاب نموده و مطابق مراحل بعد بیمه‌نامه را با کد معرف شما خریداری کنند.

در صفحه ی بعد می‌بایست اطلاعات هویتی بیمه‌گذار را وارد کنید.

در این قسمت در پایین صفحه کد معرف باید کد نماینده باشد و قابل تغییر نیست. نکته ی حائز اهمیت در این قسمت زمانی است که بیمه‌گذار با اکانت شخص خود اقدام به خرید بیمه‌نامه نماید. در پنل شخصی بیمه‌گذاران اطلاعات هویتی بیمه‌گذار قابل تغییر نیست اما می‌توانند کد معرف شما را انتخاب نموده و مطابق مراحل بعد بیمه‌نامه را با کد معرف شما خریداری کنند.

Arrow-down

در این قسمت اطلاعات ملک مورد بیمه را با آدرس دقیق وارد نمایید.

در این قسمت اطلاعات ملک مورد بیمه را با آدرس دقیق وارد نمایید.

Arrow-down

در این قسمت پس از مشاهده کلیه ی اطلاعات وارد شده اعم از اطلاعات هویتی بیمه گذار، آدرس بیمه‌گذار و همچنین اطلاعات ملک مورد بیمه و تایید این اطلاعات با فشار دادن دکمه‌ی تایید وارد صفحه ی پرداخت شده و پس از پرداخت آنلاین بیمه‌نامه به نام بیمه‌گذار صادر میگردد. همچنین شما میتوانید پس از صدور بیمه نامه های خریداری شده توسط شما برای بیمه‌گذاران و یا بیمه‌نامه هایی که بیمه‌گذاران با کد معرف شما خریداری کرده اند را در قسمت بیمه‌نامه های من مشاهده نمایید

در این قسمت پس از مشاهده کلیه ی اطلاعات وارد شده اعم از اطلاعات هویتی بیمه گزار، آدرس بیمه‌گذار و همچنین اطلاعات ملک مورد بیمه و تایید این اطلاعات با فشار دادن دکمه‌ی تایید وارد صفحه ی پرداخت شده و پس از پرداخت آنلاین بیمه‌نامه به نام بیمه‌گذار صادر میگردد. همچنین شما میتوانید پس از صدور بیمه نامه های خریداری شده توسط شما برای بیمه‌گذاران و یا بیمه‌نامه هایی که بیمه‌گذاران با کد معرف شما خریداری کرده اند را در قسمت بیمه‌نامه های من مشاهده نمایید