فرم نظرسنجی رویداد آموزشی دیدبانی

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.