نظرسنجی وب اپلیکیشن دی‌دار از مدیران محترم شعب

ضمن سپاس از همراهی شما مدیران گرامی در مسیر رشد پروژه دی‌دار، خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ذیل و ارائه پیشنهادات ارزشمند خود، ما را در تکمیل و بهبود این پروژه یاری فرمائید.

The Courses