صدای مشتری

پدیده محبوب مشتریان” چشم‌انداز ما است.

شرکت بیمه دی با تلاش در ارائه خدمات با بهترین کیفیت در راستای این چشم‌انداز گام برداشته است.

یکی از این اقدامات، ایجاد راه‌های مختلف ارتباط با مشتریان بوده که بر پایه روش‌های استاندارد و سازمان ‌یافته طراحی شده است.

“صدای مشتری” بستر مناسبی برای اطلاع از پیشنهادها و شکایت‌ها بوده که در اسرع وقت پیگیری شده و پاسخ آن به اطلاع مشتریان خواهد رسید.

راه‌های ارتباطی با بیمه دی

تماس با ۱۶۷۱

ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠٠١۶٧١

گپ دی

ارسال ایمیل به آدرس voc@dayins.com

فرآیند بررسی و پاسخگویی به مشتری