جمع آوری اسناد درمان در محل بیمه شده
ویژه ی ایثارگران گرامی

از جمله خدمات منحصر بفردی که شرکت بیمه دی جهت اکرام خانواده معظم ایثارگران در استان تهران و اصفهان فراهم نموده است خدمت جمع آوری اسناد درمانی در محل توسط پیک است.

این سرویس جهت سهولت ارسال مدارک از طریق امن برای شعب بیمه طراحی گردیده است. 

در ادامه راهنمای ثبت درخواست از طریق وب اپلیکیشن دی‌دار را مشاهده نمایید.

راهنمای ثبت درخواست
مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پرونده‌های سرپایی :

ویزیت: اصل گواهی پزشک ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج ( تطبیق تاریخ و مهر پزشک معالج برروی سربرگ یا برگه سوم نسخه توسط کارشناس دریافت اسناد و درج عبارت پرداخت شد الزامیست. )

دارو: اصل فاکتور هزینه داروخانه به همراه مهر + دستور پزشک

آزمایش: اصل فاکتور هزینه آزمایش + کپی از جواب آزمایش یا دستور پزشک

رادیولوژی: اصل فاکتور هزینه رادیولوژی + کپی از جواب رادیولوژی ( در صورت وجود ) یا دستور پزشک

سونوگرافی: اصل فاکتور هزینه سونوگرافی + کپی از جواب سونوگرافی یا دستور پزشک

CT-MRI: اصل فاکتور هزینه خدمت + کپی از جواب یا دستور پزشک

فیزیوتراپی: اصل فاکتور هزینه خدمت + کپی یا اصل کارت جلسات انجام فیزیوتراپی + دستور پزشک

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پرونده‌های بستری:
درمان طبی
۱- اصل صورتحساب ممهور به مهر و امضاء بیمارستان
۲- کپی خلاصه پرونده
۳- لیست دارو و تجهیزات مصرفی
۴- کپی برگ مشاوره ( در صورتیکه به تائید بیمه‌گر پایه رسیده باشد، نیاز نیست. )
درمان جراحی
۱- اصل صورتحساب ممهور به مهر و امضاء بیمارستان
۲- کپی شرح عمل جراحی
۳- کپی برگ بیهوشی
۴- لیست دارو و تجهیزات مصرفی
۵- کپی برگ مشاوره ( در صورتیکه به تائید بیمه‌گر پایه رسیده باشد، نیاز نیست. )
۶- جواب پاتولوژی ( در صورتیکه به تائید بیمه‌گر پایه رسیده باشد، نیاز نیست. )