فرم ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان و اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد

  از اعتماد شما به بیمه دی سپاسگزاریم بازنشستگان گرامی دانشگاه آزاد اسلامی پوشش های بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه دی به شرح زیر است:   در صورت تمایل به دریافت بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه دی اطلاعات بعدی را تکمیل نمایید