صدای شعب

انسجام سازمانی فراتر از محدوده ستاد مرکزی شرکت بیمه دی و ایجاد ارتباط مستمر و موثر با پرسنل شعب در سراسر کشور برای شرکت بیمه دی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در همین راستا شما همکاران محترم شعب سراسر کشور می‌توانید از طریق منوی صدای شعب در اپلیکیشن دی‌دار شکایات و انتقادات خود را ثبت نمایید.

راه‌های ارتباطی با بیمه دی

تماس با ۱۶۷۱

ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠٠١۶٧١

گپ دی

ارسال ایمیل به آدرس voc@dayins.com

فرآیند بررسی و پاسخگویی به پرسنل شعب