اینجا محل ثبت ایده‌های شماست!

“نوآوری یا هر ایده جدیدی در ابتدا پذیرفته نخواهد شد. قبل از اینکه نوآوری توسط یک سازمان پذیرفته شود، به تلاش‌های مکرر، اثبات بی پایان، تمرین‌های مداوم نیاز دارد و این نیاز به صبری شجاعانه دارد.” وارن بنیس

پیگیری ایده ثبت شده

 

 

The Courses