صدای نماینده

با توجه به اینکه ایجاد ارتباط مستمر و موثر با شبکه فروش برای شرکت بیمه دی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است از این پس شما نمایندگان محترم می‌توانید از طریق باشگاه نماینده در اپلیکیشن دی‌دار انتقادات و شکایات خود را ثبت نمایید.

راه‌های ارتباطی با بیمه دی

تماس با ۱۶۷۱

ارسال پیامک به شماره ٣٠٠٠٠١۶٧١

گپ دی

ارسال ایمیل به آدرس voc@dayins.com

فرآیند بررسی و پاسخگویی به نماینده