فرم نظرسنجی رویداد آموزشی تکریم ارباب رجوع

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.