فرم نظرسنجی رویداد آموزشی آداب معاشرت حرفه ای و خدمت به مشتری - اراک

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.