تصادف کردید !!

همین الان روی دکمه بالا کلیک کنید.

پخش ویدیو
همراه خسارت

با آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز، در هنگام تصادف با کلیک روی دکمه تصادف کردم به راحتی می توانید تصادف خود را به صورت آنلاین اعلام و ضمن ارسال مستندات پرونده خسارت خود را تشکیل فرمائید.

به اطلاع می رساند در راستای ارائه خدمات به مشتریان و جبران خسارت وارده به زیان دیدگان شرکت بیمه دی با شرکت ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس که در زمینه کارشناسی و ارزیابی خسارت مالی بیمه ای به صورت آنلاین فعالیت می نماید قراردادی منعقد نموده که شما عزیزان بتوانید از خدمات نوین در بستر دیجیتال در این امر بهره مند شوید.

تصادف کردید!!

همین الان روی دکمه بالا کلیک کنید.

همراه خسارت

با آرزوی سلامتی برای همه هموطنان عزیز، در هنگان تصادف با کلیک روی دکمه تصادف کردم به راحتی می توانید تصادف خود را به صورت آنلاین اعلام و ضمن ارسال مستندات پرونده خسارت خود را تشکیل فرمائید.

به اطلاع می رساند در راستای ارائه خدمات به مشتریان و جبران خسارت وارده به زیان دیدگان شرکت بیمه دی با شرکت ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس که در زمینه کارشناسی و ارزیابی خسارت مالی و جانی بیمه ای به آنلاین اعلام فعالیت می نماید قراردادی منعقد نموده که از شما عزیزان بتوانید از خدمات نوین در بستر دیجیتال در این امر بهره مند شوید.

مرحله اول

در هنگام وقوع حادثه قبل از تماس با ما، در صورت داشتن مصدوم ابتدا با شماره ۱۱۵ مرکز اورژانس و در صورت نیاز با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرید.سپس با حفظ آرامش منطقه حادثه را ایمن سازی کنید تا از وقوع حادثه ای دیگر در همان نقطه جلوگیری گردد.

مرحله دوم

با شماره ۱۱۰ پلیس راهور تماس گرفته و وقوع حادثه را گزارش کنید. تا رسیدن پلیس در محل منتظر بمانید. لازم به ذکر است در صورت عدم توافق بین طرفین حادثه، باید مقصر حادثه با ترسیم کروکی توسط پلیس مشخص گردد.

مرحله اول

در هنگام وقوع حادثه قبل از تماس با ما، در صورت داشتن مصدوم ابتدا با شماره ۱۱۵ مرکز اورژانس و در صورت نیاز با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرید.سپس با حفظ آرامش منطقه حادثه را ایمن سازی کنید تا از وقوع حادثه ای دیگر در همان نقطه جلوگیری گردد.

مرحله دوم

با شماره ۱۱۰ پلیس راهور تماس گرفته و وقوع حادثه را گزارش کنید. تا رسیدن پلیس در محل منتظر بمانید. لازم به ذکر است در صورت عدم توافق بین طرفین حادثه، باید مقصر حادثه با ترسیم کروکی توسط پلیس مشخص گردد.

مرحله سوم

با کلیک روی دکمه تصادف کردم، حادثه پیش آمده را اطلاع رسانی کنید. با تکمیل اطلاعات مورد نیاز و حضور به موقع کارشناس ارزیاب خسارت، اتومبیل شما در همان محل اعلام شده، بازدید و فرم پرداخت خسارت تکمیل می گردد.

مرحله چهارم

 بازدید اتومبیل شما را دقت انجام و خسارت وارده را در کمترین زمان رسیدگی می شود تا با رضایت کامل نسبت به تعمیرات مورد نیاز خود اقدام کنید.

مرحله سوم

با کلیک روی دکمه تصادف کردم، حادثه پیش آمده را اطلاع رسانی کنید. با تکمیل اطلاعات مورد نیاز و حضور به موقع کارشناس ارزیاب خسارت، اتومبیل شما در همان محل اعلام شده، بازدید و فرم پرداخت خسارت تکمیل می گردد.

مرحله چهارم

 بازدید اتومبیل شما را دقت انجام داده و خسارت وارده را در کمترین زمان رسیدگی می نماید تا با رضایت کامل نسبت به تعمیرات مورد نیاز خود اقدام کنید.

The Courses