چرا به دنبال شناخت آینده هستیم؟

چرا به دنبال شناخت آینده هستیم؟

دلایل زیادی برای تفکر درباره آینده و نگرانی درباره آن وجود دارد. ما همگی تمایل داریم از قبل بدانیم قرار است چه اتفاقی بیافتد و برای مواجهه با آن، آمادگی کامل کسب کنیم. همچنین مایلیم از تلاش بیهوده برای مواجهه با آنجه که رخ نخواهد داد، اجتناب کنیم.

به عبارت د۱۱یگر، ما اهدافی داریم: فردا به اندازه کافی غذا بخوریم، در سرمایه‌گذاری موفق شویم، اگر باران نمی‌بارد، چتر نبریم، زمانی که باک ماشین خالی است، به پمپ بنزین بعدی برسیم.

کسی که هدف ندارد، لازم نیست به آینده بیندیشد!

 

پیش‌بینی دقیق یا آمادگی برای مواجهه با آینده؟

دانشمندان، تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری و سرویس‌های اطلاعاتی برای انجام پیش‌بینی‌های صحیح- یعنی دقیق و با جزئیات بیشتر و قرابت بیشتر با پیامدهای بعدی که رخ خواهد داد- تلاش زیادی می‌کنند.

شخصی که دقیق‌ترین پیش‌بینی را انجام می‌دهد، حق دارد از خوشحالی پایکوبی کند، به هوا بپرد یا در یک برنامه تلویزیونی به عنوان حکیم و فرزانۀ نوظهور معرفی شود. اما آیا صرف پیش‌بینی درست و دقیق به معنای آمادگی مناسب در برابر تحقق آن پیش‌بینی خواهد بود؟

هدف اصلی پیش‌بینی، درستی نیست بلکه آمادگی است

 

 

یک استاد شطرنج از دانش خود دربارۀ بازی‌های گذشته و روانشناسی حریف برای پیش‌بینی حرکت بعدی او بهره می‌گیرد. او برای پاسخ به محتمل‌ترین حرکت رقیب، آمادگی بیشتری دارد، زیرا راهبرد او برای پاسخ به آن کاملا شکل گرفته است. البته او برای حرات کمتر محتمل حریف نیز آماده است. این همان چیزی است که از او یک استاد شطرنج ساخته است

The Courses