نوآوری باز چیست؟

اخیرا در دنیا توجه زیادی به مفهوم نوآوری باز شده است. آقای چسبرو کسی بود که این کلمه رو برای اولین بار بکار برد. طبق نظر او، امروزه شرکت ها در حال گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز هستند تا به روش های بهتر و بازتری به نوآوری دست پیدا کنند.

میشه گفت نوآوری باز فرض می‌کنه شرکت می‌تونه و باید از ایده‌ها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به‌عنوان وسیله‌ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری و نوآوری محصول خود استفاده کنه. این مدل بر ضرورت رهاسازی ایده‌ها برای خروج از شرکت با هدف درآمد‌زایی بیشتر و هم‌چنین ورود ایده‌های نوآورانه (هم از جنس محصول، هم از جنس مدل کسب و کار) به شرکت تاکید می‌کنه.

در نوآوری باز ما معتقدیم، همه افراد باهوش صنعت برای ما کار نمی کنند، بنابراین ما باید دانش و تخصص افراد باهوش خارج از شرکت خود رو پیدا کنیم و از آنها استفاده کنیم.

در اصول نوآوری باز شرکت‌ها رو دعوت می‌کنه تا در کسب‌وکار خود از ایده‌ها و فناوری‌های بیرونی بیشتر بهره ببرند و به دیگر شرکت‌ها هم اجازه بدهند، از ایده‌های نوآورانه‌ی آن‌ها بهره‌مند شوند تا از این طریق بتواند ریسک‌ها و هزینه‌ها رو مدیریت کنند و به روند پیشرفت‌های فنی خود سرعت ببخشند.

The Courses