فرق بین صدای مشتری و گزارش خطای سامانه چیست؟

در قسمت گزارش خطای سامانه شما می‌توانید صرفاً خطای ایجاد شده درسامانه دی‌دار را جهت پیگیری ثبت نمایید. اما به منظور اعلان شکایات، پیشنهادها، انتقادات صرفاً از بخش صدای مشتری اقدام نمایید.

کاربرد گزارش خطای سامانه چیست؟

در قسمت گزارش خطای سامانه شما می‌توانید صرفاً خطای ایجاد شده درسامانه دی‌دار را جهت پیگیری ثبت نمایید.

عمومی

بازگشت به صفحه اصلی سوالات متداول

بیمه های من

سوالات متداول بخش بیمه های من

اعلام خسارت

سوالات متداول بخش اعلام خسارت

حضوری کجا برم؟

سوالات متداول بخش حضوری کجا برم؟

خرید آنلاین بیمه‌نامه

سوالات متداول خرید آنلاین بیمه نامه

درمان و سلامت

سوالات متداول بخش درمان و سلامت

صدای مشتری

سوالات متداول بخش صدای مشتری