فرق صدور آنلاین و سفارش گیری چیست؟

در صدور آنلاین بلافاصله بعد از پرداخت حق بیمه، بیمه نامه شما صادر و فعال می گردد. به عبارتی شما تحت پوشش تعهدات بیمه دی قرار میگیرید و بیمه نامه جاری می گردد. اما در رشته هایی که سفارش گیری بنا به دلایلی نیاز به بررسی و احراز اطلاعات می باشد لذا پس از پرداخت حق بیمه، بیمه نامه ی شما در اسرع وقت توسط نماینده منتخب شما یا شعبه دیجیتال صادر می گردد. شایان ذکر است درصورتی که سفارش گیری بعد ازساعت ۲۱ باشد . بیمه نامه شما روز بعد صادر خواهد شد.

کدام رشته ها دارای صدور آنلاین و کدام رشته ها دارای سفارش گیری می باشند؟

رشته های دارای صدور آنلاین یعنی رشته هایی که بلافاصله بیمه نامه صادر می شود. شامل رشته های ثالث، مسافرتی، آتش سوزی طرح جامع خانوار، مستمری پیشامد، فوت حادثی و
رشته های دارای سفارش گیری، پس از پرداخت حق بیمه توسط شعبه همان روز صادر می شود. این رشته ها شامل بدنه خودرو، شخص واحد، حوادث انفرادی، آسانسور، آتش سوزی مسکونی، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان هستند.

عمومی

بازگشت به صفحه اصلی سوالات متداول

بیمه های من

سوالات متداول بخش بیمه های من

درمان و سلامت

سوالات متداول بخش درمان و سلامت

حضوری کجا برم؟

سوالات متداول بخش حضوری کجا برم؟

اعلام خسارت

سوالات متداول بخش اعلام خسارت

صدای مشتری

سوالات متداول بخش صدای مشتری

گزارش خطای سامانه

سوالات متداول بخش گزارش خطای سامانه