خلاقیت لازمه نوآوری است

طبق گفته رابرت استرنبرگ (Robert Sternberg) خلاقیت می تواند به طور گسترده ای به عنوان “فرآیند تولید چیزی که هم اصل است و هم ارزشمند” تعریف شود. خلاقیت همیشه در پی یافتن راهی برای حل مشکلات و عبور از موقعیت ها است. این مهارت محدود به هنرمندان، نوازندگان و نویسندگان نیست؛ بلکه یک مهارت مفید در زندگی برای مردم در تمام مشاغل می باشد.

با این توضیح مختصر، شاید این سئوال پیش بیاید که آیا بین خلاقیت و نوآوری تفاوتی وجود دارد؟!

خلاقیت و نوآوری معنا و مفهوم یکسانی ندارند. خلاقیت به “تولید ایده های نو” گفته می شود، در حالیکه نوآوری به “کاربرد ایده” اشاره دارد،
در واقع خلاقیت فرآیندی فکری است که به تولید ایده ختم می شود اما نوآوری، اجرایی کردن و عملی ساختن افکار و اندیشه های نویی است که از خلاقیت نشأت گرفته اند. برای مثال اگر ایده را “بذر” در نظر بگیریم، نوآوری گیاهی است که از کاشت و پرورش بذر ایده حاصل می شود.
وقتی ایده ای به مرحله اجرا و عمل می رسد دیگر خلاقیت نیست، بلکه به نوآوری تبدیل شده است؛ بنابراین می توان گفت خلاقیت لازمه نوآوری است !

The Courses