بیمه دی

آینده‌پژوهی چیست؟ از کجا آمده؟ چه ضرورتی دارد؟ (قسمت اول)

احتمالا با شنیدن اسم آینده‌پژوهی، این سؤالات برای شما هم پیش آمده است.

یک بررسی مختصر در رشته‌های علمی، از علوم پایه و مهندسی گرفته تا علوم انسانی و اجتماعی نشان می‌دهد هدف اصلی انسان از یادگیری علوم و مطالعۀ پدیده‌هایی که در اطرافش وجود داشته، کشف قوانین حاکم بر طبیعت و بهره‌برداری از آن در آینده است. انسان در پی آن است که بتواند با دانش گسترده از قوانین طبیعت و آثار هر یک، آثارمطلوب خود را ایجاد کرده و از آثار نامطلوب پرهیز کند و به این ترتیب، بر محیط خود مسلط شود و آن را به نفع خود کنترل کند. من اگر قیمت دقیق یک کالا را در آینده بدانم، می‌توانم تصمیم بگیرم که امروز برای رسیدن به سود بیشتر یا اجتناب از ضرر به چه قیمتی بخرم یا بفروشم (علوم اقتصادی). اگر بدانم یک فلز در چه دمایی قابل انعطاف و قالب‌زنی می‌شود، می‌توانم از این اطلاعات برای ساخت یک شمشیر عالی و اجتناب از خطاهایی که شمشیر را خراب می‌کند استفاده کنم (علوم مهندسی و پایه). همینطور، اگر با دقت بالایی بدانم چه شرایط اجتماعی (علوم اجتماعی)، ذهنی و شخصیتی (علوم روانشناسی) بر اعمال و رفتار افراد اثرگذار است، از این قانون در راستای کنترل بیشتری شرایط (علوم مدیریتی) و تغییر صحنۀ بازی و جلب نظر بازیگران به نفع خود، استفاده خواهم کرد (علوم سیاسی، بازاریابی و …).

به رشتۀ تخصصی خود بنگرید و بگویید حوزه تخصصی شما برای ایجاد چه تغییری در محیط فعلی و آینده به کار می‌رود؟ حتما خواهید دید که هدف از توسعۀ تخصص شما نیز تسلط بر محیط و کنترل آن از طریق پیش‌بینی آینده و بر اساس قوانین کشف شده در گذشته است.

The Courses